Vergoedingen

Oedeemfysiotherapie

Wordt meestal vergoed vanuit de basisverzekering als chronische aandoening, maar de 1e tot en met de 20e behandeling moet u zelf betalen uit de aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of dit niet in u pakket zit, dient u de behandeling 1 t/m 20 zelf te betalen.

Oncologiefysiotherapie

Afhankelijk van de indicatie komt de vergoeding uit de aanvullende verzekering dan wel uit de basisverzekering. Indien het uit de basisverzekering vergoed wordt, dan komende de 1e tot en met de 20e behandeling eerst ten laste van de aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullende verzekerd bent of dit niet in u pakket zit, dient u de behandeling 1 t/m 20 zelf te betalen

Steunkousen

Door bijna alle zorgverzekeraars worden er 2 paar steunkousen per jaar vergoed. Vraag dit goed na bij uw zorgverzekeraar.

Zwachtel en compressie materiaal

Worden op verwijzing van de arts, veelal door uw zorgverzekeraar vergoed. Vraag dit goed na bij u zorgverzekeraar.

 

Tarieven

Particuliere tarievenlijst 2024

 Intake fysiotherapie  € 47,00  Toeslag aan huis + € 10,00
 Individuele behandeling fysiotherapie € 39,50  Toeslag aan huis + € 10,00
 Individuele behandeling oedeemtherapie € 48,50  Toeslag aan huis + € 10,00
 Groepsbehandeling fysiotherapie 2 personen  € 32,50  
 Groepsbehandeling fysiotherapie 3 personen  € 22,50  
 Screening, intake, onderzoek fysiotherapie € 49,50  
 Verslaglegging aan derden € 48,00  
 Niet nagekomen afspraak, zonder afbericht € 29,50  

 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 15 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

  1. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.