Nathalie Kool en Bernadette Rolsma • Oedeemfysiotherapeut / Oncologie fysiotherapeut • Waterlandlaan 81, 1441 RS Purmerend
© Kaijer Vormgeving
Bekijk hier onze Privacy Policy

Betalingsvoorwaarden

Vergoedingen
Oedeemfysiotherapie: Wordt vergoed vanuit de basisverzekering als chronische aandoening, maar de 1e tot en met de 20e behandeling moet u zelf betalen uit de aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of dit niet in u pakket zit, dient u de behandeling 1 t/m 20 zelf te betalen.

Oncologiefysiotherapie:
Wordt meestal vergoed uit de basisverzekering als chronische aandoening, maar de 1e tot en met de 20e behandeling moet u zelf betalen uit de aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of dit niet in u pakket zit, dient u de behandeling 1 t/m 20 zelf te betalen.

Steunkousen:
Door bijna alle zorgverzekeraars worden er 2 paar steunkousen per jaar vergoed. Vraag dit goed na bij u zorgverzekeraar.

Zwachtels:
Worden op verwijzing van de arts, door uw zorgverzekeraar vergoed.

Lymftape:
Wordt door de meeste zorgverzekeraars, op verwijzing, vergoed. Vraag dit goed na bij u zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.